Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

Bình chọn:
4 trên 328 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần Đại số trang 32 SGK toán 8 tập 1

Phát biểu các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức...

Xem chi tiết

Bài 75 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

Xem lời giải

Bài 76 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem lời giải

Bài 77 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 77 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

Xem lời giải

Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 80 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

Xem lời giải

Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 82 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh:

Xem lời giải

Bài 83 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 83 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tìm n để phân thức chia hết cho 2n +1.

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Phép nhân và phép chia các đa thức

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Phép nhân và phép chia các đa thức

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải