Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

Bình chọn:
4.1 trên 237 phiếu
Bài 75 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 75 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 75 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết

Bài 76 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 76 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết

Bài 77 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 77 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 77 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 78 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau :

Xem chi tiết

Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 79 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết

Bài 80 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 80 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 80 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Xem chi tiết

Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 81 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 82 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 82 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 82 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh:

Xem chi tiết

Bài 83 trang 33 sgk toán 8 tập 1 Bài 83 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 83 trang 33 SGK Toán 8 tập 1. Tìm n để phân thức chia hết cho 2n +1.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài