Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

Bình chọn:
4.4 trên 290 phiếu
Lý thuyết diện tích hình chữ nhật

1. Khái niệm diện tích đa giác

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 116 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 116 SGK Toán 8 Tập 1. Xét các hình A, B, C, D, E vẽ trên lưới kẻ ô vuông (h.121)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 117 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 117 SGK Toán 8 Tập 1. Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra công thức tính diện tích hình vuông,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1. Ba tính chất của diện tích đa giác

Xem lời giải

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

Xem lời giải

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m...

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1. Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

Xem lời giải

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 9 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. ABCD là một hình vuông cạnh 12cm. AE = x(cm) (h.123).

Xem lời giải

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

Xem lời giải

Bài 11 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 11 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:

Xem lời giải

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 12 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích các hình dưới đây (h.124)( mỗi ô vuông là 1 đơn vị diện tích)

Xem lời giải

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho hình 125, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD, và HK // AB.

Xem lời giải

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.

Xem lời giải

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 15 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải