Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Bình chọn:
4.3 trên 247 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính cộng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm phân thức đối của

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính trừ phân thức...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính...

Xem chi tiết

Bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 49 SGK Toán 8 tập 1. Theo quy tắc đổi dấu

Xem chi tiết

Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:

Xem chi tiết

Bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 Bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết

Bài 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Xem chi tiết

Bài 32 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 32 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Xem chi tiết

Bài 33 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 33 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau

Xem chi tiết

Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1 Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Dùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

Xem chi tiết

Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1 Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 . Thực hiện các phép tính:

Xem chi tiết

Bài 36 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 36 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là

Xem chi tiết

Bài 37 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 37 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài