Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 347 phiếu
Lý thuyết phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính cộng

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm phân thức đối của

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Làm tính trừ phân thức...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Thực hiện phép tính...

Xem lời giải

Bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 49 SGK Toán 8 tập 1. Theo quy tắc đổi dấu

Xem lời giải

Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Làm tính trừ các phân thức sau:

Xem lời giải

Bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Xem lời giải

Bài 32 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Xem lời giải

Bài 33 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau

Xem lời giải

Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Dùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

Xem lời giải

Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 . Thực hiện các phép tính:

Xem lời giải

Bài 36 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là

Xem lời giải

Bài 37 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải