Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bình chọn:
3.9 trên 582 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 19 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 19 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 19 SGK Toán 8 Tập 2. Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay không ? Vì sao ?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 20 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 20 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 20 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các phương trình trong câu hỏi 2

Xem chi tiết

Bài 27 trang 22 sgk toán 8 tập 2 Bài 27 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 22 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình

Xem chi tiết

Bài 28 trang 22 sgk toán 8 tập 2 Bài 28 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 29 trang 22 sgk toán 8 tập 2 Bài 29 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 22 SGK Toán 8 tập 2. Bạn Sơn giải phương trình

Xem chi tiết

Bài 30 trang 23 sgk toán 8 tập 2 Bài 30 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 23 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 31 trang 23 sgk toán 8 tập 2 Bài 31 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 23 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 32 trang 23 sgk toán 8 tập 2 Bài 32 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 23 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 33 trang 23 sgk toán 8 tập 2 Bài 33 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 23 SGK Toán 8 tập 2. Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

Xem chi tiếtHỏi bài