Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bình chọn:
4.1 trên 153 phiếu
Lý thuyết thể tích của hình lăng trụ đứng

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 112 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 112 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát các lăng trụ đứng ở hình 106

Xem lời giải

Bài 27 trang 113 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 27 trang 113 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình 47 rồi điền số thích hợp

Xem lời giải

Bài 28 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2

Thùng đựng của một máy

Xem chi tiết

Bài 29 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 8 tập 2. Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình 49

Xem lời giải

Bài 30 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2

Các hình a, b, c ...

Xem lời giải

Bài 31 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 31 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 32 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 32 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Hình 51.b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt

Xem lời giải

Bài 33 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 52 là một lăng trụ đứng

Xem lời giải

Bài 34 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 8 tập 2. Tính thể tích của hộp xà phòng

Xem lời giải

Bài 35 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 35 trang 116 SGK Toán 8 tập 2. Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác

Xem lời giải