Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Bình chọn:
4.2 trên 141 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 112 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 112 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 112 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát các lăng trụ đứng ở hình 106

Xem chi tiết

Bài 27 trang 113 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 27 trang 113 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 27 trang 113 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình 47 rồi điền số thích hợp

Xem chi tiết

Bài 29 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 29 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 8 tập 2. Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình 49

Xem chi tiết

Bài 30 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 30 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 30 trang 114 SGK Toán 8 tập 2. Các hình a, b, c ...

Xem chi tiết

Bài 31 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 31 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 31 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 32 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 32 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 32 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Hình 51.b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt

Xem chi tiết

Bài 33 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 33 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 33 trang 115 SGK Toán 8 tập 2. Hình 52 là một lăng trụ đứng

Xem chi tiết

Bài 34 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 34 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 8 tập 2. Tính thể tích của hộp xà phòng

Xem chi tiết

Bài 35 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 35 trang 116 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 35 trang 116 SGK Toán 8 tập 2. Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác

Xem chi tiếtHỏi bài