Bài 2. Nhân đa thức với đa thức

Bình chọn:
4.1 trên 948 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 8 Tập 1

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Xem chi tiết

Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1. Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 7 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1. Bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1 Bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1 Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 8 sgk toán 8 tập 1 Bài 11 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

Xem chi tiết

Bài 12 trang 8 sgk toán 8 tập 1 Bài 12 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị biểu thức

Xem chi tiết

Bài 13 trang 9 sgk toán 8 tập 1 Bài 13 trang 9 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 9 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 14 trang 9 sgk toán 8 tập 1 Bài 14 trang 9 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 9 SGK Toán 8 tập 1. Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp

Xem chi tiết

Bài 15 trang 9 sgk toán 8 tập 1 Bài 15 trang 9 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 9 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 4- Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 4- Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 4- Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài