Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bình chọn:
4.1 trên 615 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2. Giả sử hằng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2. Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ x=12). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó.

Xem chi tiết

Bài 34 trang 25 sgk toán 8 tập 2 Bài 34 trang 25 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 tập 2. Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm đơn vị thì được phân số mới bằng

Xem chi tiết

Bài 35 trang 25 sgk toán 8 tập 2 Bài 35 trang 25 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 25 SGK Toán 8 tập 2. Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp.

Xem chi tiết

Bài 36 trang 26 sgk toán 8 tập 2 Bài 36 trang 26 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 26 SGK Toán 8 tập 2. (Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi – ô – phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp – Cuốn sách gồm 46 bài toán về số,viết dưới dạng thơ trào phúng),

Xem chi tiếtHỏi bài