Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bình chọn:
3.9 trên 346 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các tam giác dưới đây,

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2. Ở hình 42 cho biết AB = 3cm;

Xem chi tiết

Bài 35 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 35 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 79 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K

Xem chi tiết

Bài 36 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 36 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 79 SGK Toán 8 tập 2. Tính độ dài x của đường thẳng BD trong hình 43(Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hinh thang(AD // CD); AB= 12,5cm; CD= 28,5cm

Xem chi tiết

Bài 37 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 37 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2. Hình 44 cho biết

Xem chi tiết

Bài 38 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 38 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 79 SGK Toán 8 tập 2. Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Xem chi tiết

Bài 39 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 39 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 79 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Xem chi tiết

Bài 40 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 40 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm.

Xem chi tiết

Bài 41 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 41 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Tìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Xem chi tiết

Bài 42 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 42 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau và nhau).

Xem chi tiết

Bài 43 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 43 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình bình hành ABCD(h46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm.

Xem chi tiết

Bài 44 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 Bài 44 trang 80 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

Xem chi tiết

Bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Hai tam giác ABC và DEF có...

Xem chi tiếtHỏi bài