Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bình chọn:
3.9 trên 427 phiếu
Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2

Trong các tam giác dưới đây,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 79 SGK Toán 8 Tập 2

Ở hình 42 cho biết AB = 3cm;

Xem lời giải

Bài 35 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K

Xem lời giải

Bài 36 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tính độ dài x của đường thẳng BD trong hình 43(Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hinh thang(AD // CD); AB= 12,5cm; CD= 28,5cm

Xem lời giải

Bài 37 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Hình 44 cho biết

Xem lời giải

Bài 38 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Xem lời giải

Bài 39 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Xem lời giải

Bài 40 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm.

Xem lời giải

Bài 41 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Tìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Xem lời giải

Bài 42 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau và nhau).

Xem lời giải

Bài 43 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình bình hành ABCD(h46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm.

Xem lời giải

Bài 44 trang 80 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.

Xem lời giải

Bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Hai tam giác ABC và DEF có...

Xem lời giải