Bài 7. Hình bình hành

Bình chọn:
4.2 trên 510 phiếu
Lý thuyết hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Các cạnh đối của tứ giác ABCD trên hình 66 có gì đặc biệt ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình bình hành ABCD (h.67). Hãy thử phát hiện tính chất về cạnh, về góc, về đường chéo của hình bình hành đó.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trong các tứ giác ở hình 70, tứ giác nào là hình bình hành? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 71 có là hình bình hành hay không ?

Xem lời giải

Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

Xem lời giải

Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B

Xem lời giải

Bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình 72, trong đó ABCD là hình bình hành

Xem lời giải

Bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh

Xem lời giải

Bài 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở M và N.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Xem thêm