Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bình chọn:
4.1 trên 416 phiếu
Lý thuyết. Hai tam giác đồng dạng

1. Định nghĩa Tam giác A'B'C' gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2. Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ (h.29)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2. 1) Nếu ΔA’B’C’ = ΔABC thì

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2. Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng a song song với cạnh BC...

Xem lời giải

Bài 23 trang 71 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

Xem lời giải

Bài 24 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ....

Xem lời giải

Bài 25 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số

Xem lời giải

Bài 26 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số

Xem lời giải

Bài 27 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

Xem lời giải

Bài 28 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng

Xem lời giải