Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bình chọn:
4.1 trên 351 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2. Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ (h.29)

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2. 1) Nếu ΔA’B’C’ = ΔABC thì

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2. Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng a song song với cạnh BC...

Xem chi tiết

Bài 23 trang 71 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 23 trang 71 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 71 SGK Toán 8 tập 2. Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết

Bài 24 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 24 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ....

Xem chi tiết

Bài 25 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 25 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số

Xem chi tiết

Bài 26 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 26 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số

Xem chi tiết

Bài 27 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 27 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

Xem chi tiết

Bài 28 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 28 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng

Xem chi tiếtHỏi bài