CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bình chọn:
4.1 trên 425 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Lý thuyết diện tích hình thoi

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Xem chi tiết

Lý thuyết diện tích hình thang

1. Công thức tính diện tích hình thang

Xem chi tiết

Lý thuyết đa giác - đa giác đều

1. Khái niệm đa giác

Xem chi tiết

Lý thuyết diện tích hình chữ nhật

1. Khái niệm diện tích đa giác

Xem chi tiết

Lý thuyết diện tích tam giác

1. Định lý

Xem chi tiết

Lý thuyết diện tích đa giác

Phương pháp tính diện tích đa giác :

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không phải là đa giác

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Tại sao các đa giác ở hình 112, 113, 114 không phải là đa giác lồi?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Quan sát đa giác ABCDEG ở hình 119 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d (nếu có)

Xem lời giải

Bài 1 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Hãy vẽ một lục giác lồi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho hình thoi ABCD

Xem lời giải

Bài 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng

Xem lời giải

Bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác