Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.1 trên 1082 phiếu
Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang

Đường trung bình cuả tam giác là đoạn thằng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Tính độ dài đoạn BC trên hình 33.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Qua trung điểm E của AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt AC ở I, cắt BC ở F (h.37)...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 79 SGK Toán 8 Tập 1

Tìm x trên hình 40

Xem lời giải

Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Tìm x trên hình 41.

Xem lời giải

Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và OD = 3cm.

Xem lời giải

Bài 22 trang 80 SGK Toán 8 tập 1

Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

Xem lời giải

Bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Tìm x trên hình 44,

Xem lời giải

Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm.

Xem lời giải

Bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm

Xem lời giải

Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Tính x, y trên hình 45, trong đó AB // CD // EF // GH

Xem lời giải

Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC,

Xem lời giải

Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF cắt BD ở I, cắt AC ở K.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Xem thêm