CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
4 trên 846 phiếu
Lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình

Xem chi tiết

Lý thuyết mở đầu về phương trình

Một phương trình với ẩn x là hệ thức có dạng A(x) = B(x), trong đó A(x) gọi là vế trái, B(x) gọi là vế phải.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết phương trình tích

1. Dạng tổng quát: A(x).B(x) = 0

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình chứa ẩn ở mẫu

1. Điều kiện xác định của một phương trình

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

- Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta thường biến đổi phương trình như sau:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2

Hãy cho ví dụ về:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2. Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x - 1) + 2

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2. Cho phương trình 2(x+2)-7=3-x ...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy điền vào chỗ trống (…):

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 8 tập 2. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SGK Toán 8 tập 2

Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình.

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SGK Toán 8 tập 2

Xét phương trình x + 1 = 1 + x.

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 tập 2. Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2. Hai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các phương trình:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập 2

Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất