CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
4 trên 840 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy cho ví dụ về:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2. Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x - 1) + 2

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2. Cho phương trình 2(x+2)-7=3-x ...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy điền vào chỗ trống (…):

Xem chi tiết

Bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 2 Bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 8 tập 2. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 6 SGK Toán 8 tập 2 Bài 2 trang 6 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 8 tập 2. Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 6 SGK Toán 8 tập 2 Bài 3 trang 6 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 8 tập 2. Xét phương trình x + 1 = 1 + x.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 7 sgk toán 8 tập 2 Bài 4 trang 7 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 tập 2. Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 7 sgk toán 8 tập 2 Bài 5 trang 7 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2. Hai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 9 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập 2 Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 9 SGK Toán 8 tập 2. Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 10 sgk toán 8 tập 2 Bài 7 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 8 tập 2. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 10 sgk toán 8 tập 2 Bài 8 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 10 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 10 sgk toán 8 tập 2 Bài 9 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 10 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình trong hai ví dụ trên.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 12 sgk toán 8 tập 2 Bài 10 trang 12 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 12 SGK Toán 8 tập 2.Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài