Bài 1. Định lí Ta - let trong tam giác

Bình chọn:
4 trên 484 phiếu
Lý thuyết. Định lí TaLet trong tam giác

1.Tỉ số của hai đoạn thẳng. a) Định nghĩa:- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2

Cho AB = 3cm; CD = 5cm

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D'

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2

Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau...

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB/CD=3/4 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB'/AB= AC'/AC

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Xem lời giải