Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

Bình chọn:
4.3 trên 232 phiếu
Lý thuyết phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1 . Làm tính nhân phân thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính chia phân thức:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1

Thực hiện phép tính sau:...

Xem lời giải

Bài 42 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 54 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia phân thức:

Xem lời giải

Bài 43 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 44 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Tìm biểu thức Q, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 45 trang 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 55 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải