Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

Bình chọn:
4.1 trên 344 phiếu
Lý thuyết Chia đa thức cho đơn thức

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đơn thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1

a) Khi thực hiện phép chia...

Xem lời giải

Bài 63 trang 28 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 63 trang 28 SGK Toán 8 tập 1. Không làm tính chia, hãy xét xem

Xem lời giải

Bài 64 trang 28 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 64 trang 28 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Xem lời giải

Bài 65 trang 29 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

Xem lời giải

Bài 66 trang 29 sgk toán 8 tập 1

Ai đúng, ai sai ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải