Bài 3. Hình thang cân

Bình chọn:
4.1 trên 839 phiếu
Lý thuyết hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 72 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 72 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD) trên hình 23 có gì đặc biệt ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 72 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình 24.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 74 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đoạn thẳng CD và đường thẳng m song song với CD

Xem lời giải

Bài 11 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông

Xem lời giải

Bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ đường cao AE, BF của hình thang

Xem lời giải

Bài 13 trang 74 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.

Xem lời giải

Bài 14 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Đố. Trong các tứ giác ABCD và EFGH trên giấy kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 15 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD = AE.

Xem lời giải

Bài 16 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Xem lời giải

Bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD (AB // CD) có

Xem lời giải

Bài 18 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh định lí "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD

Xem lời giải

Bài 19 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 75 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (h.32). Hãy tìm điểm thứ tư M là giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải