ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 8

Bình chọn:
4.4 trên 181 phiếu
Bài 1 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 1 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 2 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. a)Thực hiện phép chia:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 3 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ bất kì thì chia hết cho 8.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 4 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại

Xem chi tiết

Bài 5 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 5 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 6 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 7 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 8 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình

Xem chi tiết

Bài 9 trang 130 sgk toán 8 tập 2 Bài 9 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Giải phương trình:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 10 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 11 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 12 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 12 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.

Xem chi tiết

Bài 13 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 13 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức lao động hợp lí nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm.

Xem chi tiết

Bài 14 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 14 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Rút gọn biểu thức A.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 132 sgk toán 8 tập 2 Bài 1 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Dựng hình thang ABCD (AB// CD), biết ba cạnh: AD = 2cm, CD = 4 cm, BC = 3cm và đường chéo AC = 5 cm.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 2 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam giác ABO là tam giác đều.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 131 sgk toán 8 tập 2 Bài 3 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 132 sgk toán 8 tập 2 Bài 4 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 132 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 132 sgk toán 8 tập 2 Bài 15 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 131 SGK Toán 8 tập 2. Giải bất phương trình:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 133 sgk toán 8 tập 2 Bài 5 trang 133 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 8 tập 2. Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G. Tính diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích tam giác ABG bằng S.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài