Bài 2. Hình thang

Bình chọn:
4.1 trên 688 phiếu
Lý thuyết hình thang

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song. Hai cạnh song song gọi là hai đáy

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 69 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình 15.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy

Xem lời giải

Bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Hình thang ABCD (AB // CD)

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có AB= BC và AC tia phân giác cưa góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải

Bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải