Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Bình chọn:
4.1 trên 314 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1. Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

Xem chi tiết

Bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1 Bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết

Bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1 Bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.

Xem chi tiết

Bài 23 trang 46 SGK toán 8 tập 1 Bài 23 trang 46 SGK toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau.

Xem chi tiết

Bài 24 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 24 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s.

Xem chi tiết

Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính cộng các phân thức sau:

Xem chi tiết

Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1 Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất.

Xem chi tiết

Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 1 Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài