Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 472 phiếu
Lý thuyết phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Thực hiện phép cộng

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.

Xem lời giải

Bài 23 trang 46 SGK toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau.

Xem lời giải

Bài 24 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s.

Xem lời giải

Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Làm tính cộng các phân thức sau:

Xem lời giải

Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất.

Xem lời giải

Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 1

Đố: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải