Bài 211 trang 32 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 211 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho a = 45, b = 204, c = 126. a) Tìm ƯCLN(a,b,c). b) Tìm BCNN(a,b)

Đề bài

Cho \(a = 45, b = 204, c = 126.\)
a) Tìm \(ƯCLN\,(a,b,c).\)
b) Tìm \(BCNN\,(a,b).\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 

a) Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.  

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

b) Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(45 = {3^2}.5\) 

\(204 = {2^2}.3.17\)

\(126 = {2.3^2}.7\)          

a) \(ƯCLN (45, 204, 126) = 3\)

b) \(BCNN(45, 204)\) \( = {2^2}{.3^2}.5.17 = 3060\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí