Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Bài 57 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 74 sách bài tập toán 6. Tính: a) 248 + (- 12) + 2064 + (- 236) b) (-298) + (-300) + (-302)

Xem lời giải

Bài 58 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 75 sách bài tập toán 6. Tìm tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: a) – 6 < x < 5 b) -9 < x < 9.

Xem lời giải

Bài 59 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 75 sách bài tập toán 6. Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 mét (so với mặt đất). Sau Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng thêm 3 mét, rồi sau đó lại giảm đi 4 mét.

Xem lời giải

Bài 60 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 75 sách bài tập toán 6. Tính: a) 5 + (-7) + 9 + (-11) +13 + (-15) b) (-6) + 8 + (-10) +12 + (-14) +16

Xem lời giải

Bài 61 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 75 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống:...

Xem lời giải

Bài 62 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 75 sách bài tập toán 6. Tính các tổng: a) (-17) + 5 + 8 + 17 b) (-4) + (-440) + (-6) + 440

Xem lời giải

Bài 63 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Bài 63 trang 75 sách bài tập toán 6. Rút gọn các biểu thức sau: a) – 11 + y + 7 b) x + 22 + (-14) c) a + (-15) + 62

Xem lời giải

Bài 64 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 75 sách bài tập toán 6. Đố: Điền các số -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; 5 ; 6 ; 7 vào các ô tròn trong hình bên dưới (mỗi số vào một ô) sao cho tổng của ba số thẳng hàng bất kỳ đều bằng 0.

Xem lời giải

Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 75 sách bài tập toán 6. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:...

Xem lời giải

Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 sách bài tập toán 6. Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó.

Xem lời giải

Bài 65 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 76 sách bài tập toán 6. Tính: a ( -57) + 47 b) 469 + ( -219 ) c) 195 + ( -200 ) +205

Xem lời giải

Bài 66 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 76 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: a) 465 + [ 58+ (-465) + (-38) ]. b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15.

Xem lời giải

Bài 67 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 76 sách bài tập toán 6. Hai ô tô cùng xuất phát từ O đi về phía A hoặc B. Hỏi sau một giờ hai ô tô cách nhau bao nhiêu ki – lô-mét...

Xem lời giải

Bài 68 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 76 sách bài tập toán 6. Hình dưới biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài toán phù hợp với hình vẽ này.

Xem lời giải

Bài 69 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 76 sách bài tập toán 6. Đố vui: Hai bạn Hồng và Hà tranh luận với nhau. Theo bạn: Ai đúng? Nêu một ví dụ làm căn cứ.

Xem lời giải

Bài 70 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 77 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 71 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 77 sách bài tập toán 6. Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó...

Xem lời giải

Bài 72 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 77 sách bài tập toán 6. Đố: Điền các số 0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4 vào các ô ở hình vuông bên (mỗi số một ô) sao cho tổng của ba số trên hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 77 phần bài tập bổ sung SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.3 trang 77 phần bài tập bổ sung sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: x + 255, biết x = (-47) + 45.

Xem lời giải

Bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 77 sách bài tập toán 6. Tìm x ∈ Z, biết: x + (-23) = (-100) + 77.

Xem lời giải

Xem thêm