Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Bài 57 trang 74 SBT toán 6 tập 1 Bài 57 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 74 sách bài tập toán 6. Tính: a) 248 + (- 12) + 2064 + (- 236) b) (-298) + (-300) + (-302)

Xem chi tiết

Bài 58 trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 58 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 75 sách bài tập toán 6. Tìm tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: a) – 6 < x < 5 b) -9 < x < 9.

Xem chi tiết

Bài 59 trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 59 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 75 sách bài tập toán 6. Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 mét (so với mặt đất). Sau Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng thêm 3 mét, rồi sau đó lại giảm đi 4 mét.

Xem chi tiết

Bài 60 trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 60 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 75 sách bài tập toán 6. Tính: a) 5 + (-7) + 9 + (-11) +13 + (-15) b) (-6) + 8 + (-10) +12 + (-14) +16

Xem chi tiết

Bài 61 trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 61 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 75 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống:...

Xem chi tiết

Bài 62 trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 62 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 75 sách bài tập toán 6. Tính các tổng: a) (-17) + 5 + 8 + 17 b) (-4) + (-440) + (-6) + 440

Xem chi tiết

Bài 63 trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 63 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Bài 63 trang 75 sách bài tập toán 6. Rút gọn các biểu thức sau: a) – 11 + y + 7 b) x + 22 + (-14) c) a + (-15) + 62

Xem chi tiết

Bài 64 trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 64 trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 75 sách bài tập toán 6. Đố: Điền các số -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; 5 ; 6 ; 7 vào các ô tròn trong hình bên dưới (mỗi số vào một ô) sao cho tổng của ba số thẳng hàng bất kỳ đều bằng 0.

Xem chi tiết

Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 75 SBT toán 6 tập 1 Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 75 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 75 sách bài tập toán 6. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:...

Xem chi tiết

Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 SBT toán 6 tập 1 Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 sách bài tập toán 6. Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó.

Xem chi tiết

Bài 65 trang 76 SBT toán 6 tập 1 Bài 65 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 76 sách bài tập toán 6. Tính: a ( -57) + 47 b) 469 + ( -219 ) c) 195 + ( -200 ) +205

Xem chi tiết

Bài 66 trang 76 SBT toán 6 tập 1 Bài 66 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 76 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: a) 465 + [ 58+ (-465) + (-38) ]. b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15.

Xem chi tiết

Bài 67 trang 76 SBT toán 6 tập 1 Bài 67 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 76 sách bài tập toán 6. Hai ô tô cùng xuất phát từ O đi về phía A hoặc B. Hỏi sau một giờ hai ô tô cách nhau bao nhiêu ki – lô-mét...

Xem chi tiết

Bài 68 trang 76 SBT toán 6 tập 1 Bài 68 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 76 sách bài tập toán 6. Hình dưới biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài toán phù hợp với hình vẽ này.

Xem chi tiết

Bài 69 trang 76 SBT toán 6 tập 1 Bài 69 trang 76 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 76 sách bài tập toán 6. Đố vui: Hai bạn Hồng và Hà tranh luận với nhau. Theo bạn: Ai đúng? Nêu một ví dụ làm căn cứ.

Xem chi tiết

Bài 70 trang 77 SBT toán 6 tập 1 Bài 70 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 77 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống.

Xem chi tiết

Bài 71 trang 77 SBT toán 6 tập 1 Bài 71 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 77 sách bài tập toán 6. Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó...

Xem chi tiết

Bài 72 trang 77 SBT toán 6 tập 1 Bài 72 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 77 sách bài tập toán 6. Đố: Điền các số 0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4 vào các ô ở hình vuông bên (mỗi số một ô) sao cho tổng của ba số trên hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0

Xem chi tiết

Bài 6.3 trang 77 phần bài tập bổ sung SBT toán 6 tập 1 Bài 6.3 trang 77 phần bài tập bổ sung SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.3 trang 77 phần bài tập bổ sung sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: x + 255, biết x = (-47) + 45.

Xem chi tiết

Bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 77 SBT toán 6 tập 1 Bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 77 sách bài tập toán 6. Tìm x ∈ Z, biết: x + (-23) = (-100) + 77.

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài