Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
Bài 112 trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 84 sách bài tập toán 6. Tính 225.8. Từ đó suy ra kết quả của: a) (-225).8 b) (-8).225 c) 8.(-225)

Xem lời giải

Bài 113 trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 113 trang 84 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính: a) (-7).8 b) 6.(-4) c) (-12).12 d) 450.(-2)

Xem lời giải

Bài 114 trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 84 sách bài tập toán 6. Không làm phép tính hãy so sánh: a) (-34).4 với 0 b) 25.(-7) với 25 c) (-9).5 với -9.

Xem lời giải

Bài 115 trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 84 sách bài tập toán 6. Điền vào ô trống trong bảng.

Xem lời giải

Bài 116 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 85 sách bài tập toán 6. Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng x (cm) và năng xuất không thay đổi. Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu cen-ti-mét?

Xem lời giải

Bài 117 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 85 sách bài tập toán 6. Dự đoán giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?

Xem lời giải

Bài 118 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 85 sách bài tập toán 6. Viết các tổng sau thành dạng tích và tính giá trị khi x = -5...

Xem lời giải

Bài 119 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 85 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: (12 – 17).x khi x = 2, x =4, x= 6

Xem lời giải

Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức, với x = -7; y = -5. a) 4x - 3y; b) x(y + 9) + 5x

Xem lời giải

Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 6. Tính tổng: a) S = 1 - 2 + 3 - 4 + ... + 2009 - 2010; b) P = 0 - 2 + 4 - 6 + ... + 2012 - 2014.

Xem lời giải

Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 6. Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho: a) 4(x - 8) < 0; b) -3(x - 2) < 0.

Xem lời giải