Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bình chọn:
4.8 trên 126 phiếu
Bài 120 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 120 trang 34 sách bài tập toán 6. Tìm : a) 2/5 của 40 ; ...

Xem lời giải

Bài 121 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 121 trang 34 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu phút trong : a) 1/6 giờ ; b) 1/3 giờ ; ...

Xem lời giải

Bài 122 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 122 trang 34 sách bài tập toán 6. Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ: a) 3 giờ 30 phút ; ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 123 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 123 trang 34 sách bài tập toán 6. Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút : a) 5,25h; b) 10,5h ; ...

Xem lời giải

Bài 124 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 124 trang 34 sách bài tập toán 6. Một quả cam nặng 300g. Hỏi 3/4 quả cam nặng bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 125 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 125 trang 34 sách bài tập toán 6. Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo ?

Xem lời giải

Bài 126 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 126 trang 34 sách bài tập toán 6. Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả lớp ...

Xem lời giải

Bài 127 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 127 trang 35 sách bài tập toán 6. Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 1/4; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

Xem lời giải

Bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Hãy chọn đáp án đúng.

Xem lời giải