Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 120 trang 34 SBT toán 6 tập 2 Bài 120 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 120 trang 34 sách bài tập toán 6. Tìm : a) 2/5 của 40 ; ...

Xem chi tiết
Bài 121 trang 34 SBT toán 6 tập 2 Bài 121 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 121 trang 34 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu phút trong : a) 1/6 giờ ; b) 1/3 giờ ; ...

Xem chi tiết
Bài 122 trang 34 SBT toán 6 tập 2 Bài 122 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 122 trang 34 sách bài tập toán 6. Dùng số thập phân để biểu thị các số đo thời gian sau với đơn vị là giờ: a) 3 giờ 30 phút ; ...

Xem chi tiết
Bài 123 trang 34 SBT toán 6 tập 2 Bài 123 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 123 trang 34 sách bài tập toán 6. Biểu thị các số đo thời gian sau bằng giờ và phút : a) 5,25h; b) 10,5h ; ...

Xem chi tiết
Bài 124 trang 34 SBT toán 6 tập 2 Bài 124 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 124 trang 34 sách bài tập toán 6. Một quả cam nặng 300g. Hỏi 3/4 quả cam nặng bao nhiêu ?

Xem chi tiết
Bài 125 trang 34 SBT toán 6 tập 2 Bài 125 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 125 trang 34 sách bài tập toán 6. Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo ?

Xem chi tiết
Bài 126 trang 34 SBT toán 6 tập 2 Bài 126 trang 34 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 126 trang 34 sách bài tập toán 6. Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả lớp ...

Xem chi tiết
Bài 127 trang 35 SBT toán 6 tập 2 Bài 127 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 127 trang 35 sách bài tập toán 6. Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 1/4; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ tư.

Xem chi tiết
Bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 2 Bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Hãy chọn đáp án đúng.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng