Bài 4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu
Bài 16 trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 16 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 86 sách bài tập toán 6. Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 17 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 86 sách bài tập toán 6. Cho biết góc LPM = 90^o. Vẽ tia PU để ...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 18 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 86 sách bài tập toán 6. Ở hình 6, hai tia OI, OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 19 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 87 sách bài tập toán 6. Xem hình 7, làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc xOy, xOz, yOz.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 20 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 87 sách bài tập toán 6. Cho hình 8. Hỏi góc tOv có phải là góc vuông không ? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 21 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 21 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 87 sách bài tập toán 6. a) Đo các góc DHE, DGE, DFE.

Xem chi tiết
Bài 22 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 22 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang sách bài tập toán 6. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy = 40 độ. Hỏi góc xOz là nhọn, tù, vuông hay bẹt ....

Xem chi tiết
Bài 23 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 23 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 87 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d ....

Xem chi tiết
Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 86 sách bài tập toán 6 tập 2. Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng. ...

Xem chi tiết


Gửi bài