Bài 7. Phép cộng phân số

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu
Bài 58 trang 17 SBT toán 6 tập 2 Bài 58 trang 17 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 58 trang 17 sách bài tập toán 6. Cộng các phân số sau: a) 1/6 + 2/5 ; ...

Xem chi tiết
Bài 59 trang 17 SBT toán 6 tập 2 Bài 59 trang 17 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 59 trang 17 sách bài tập toán 6. Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể) ...

Xem chi tiết
Bài 60 trang 17 SBT toán 6 tập 2 Bài 60 trang 17 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 60 trang 17 sách bài tập toán 6. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số ...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 17 SBT toán 6 tập 2 Bài 61 trang 17 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 61 trang 17 sách bài tập toán 6. Tìm x : a) x = 1/4 + 2/13 ; ...

Xem chi tiết
Bài 62 trang 17 SBT toán 6 tập 2 Bài 62 trang 17 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 62 trang 17 sách bài tập toán 6. Hoàn thành các bảng sau : ...

Xem chi tiết
Bài 63 trang 18 SBT toán 6 tập 2 Bài 63 trang 18 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 63 trang 18 sách bài tập toán 6. Hai người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4h, người thứ hai phải mất 3 giờ ...

Xem chi tiết
Bài 64 trang 18 SBT toán 6 tập 2 Bài 64 trang 18 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 64 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm tổng các phân số lớn hơn -1/7, nhỏ hơn -1/8 và có tử là -3.

Xem chi tiết
Bài 65 trang 18 SBT toán 6 tập 2 Bài 65 trang 18 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 65 trang 18 sách bài tập toán 6. Viết phân số 7/25 dưới dạng tổng hai phân số tối giản có mẫu là 25 và có tử số là số nguyên khác 0 có 1 chữ số.

Xem chi tiết
Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 phần bài tập bổ sung trang 18, 19 SBT toán 6 tập 2 Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 phần bài tập bổ sung trang 18, 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 phần bài tập bổ sung trang 18, 19 sách bài tập toán 6. Tổng của hai phân số 7/15 và -2/5 bằng ...

Xem chi tiết


Gửi bài