Bài 6. Phép trừ và phép chia

Bình chọn:
4.2 trên 91 phiếu
Bài 62 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:...

Xem lời giải

Bài 63 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 64 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:a) (x-47)-115=0...

Xem lời giải

Bài 65 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: 57 + 39

Xem lời giải

Bài 66 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị: 213-98

Xem lời giải

Bài 67 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách: a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số : 28.25...

Xem lời giải

Bài 68 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 14 sách bài tập toán 6. Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu: a) Mai chỉ mua bút loại I...

Xem lời giải

Bài 69 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 14 sách bài tập toán 6. Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?

Xem lời giải

Bài 70 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 14 SBT toán 6. a) Cho 1538 + 3425 = S. Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425...

Xem lời giải

Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

Xem lời giải

Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

Xem lời giải

Bài 73 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 14 sách bài tập toán 6. Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng...

Xem lời giải

Bài 74 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 14 sách bài tập toán 6. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

Xem lời giải

Bài 75 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 75 trang 14 sách bài tập toán 6. Đố: Đặt các số 1,2,3,4,5 vào các vòng tròn để ba số theo hàng dọc hoặc theo hàng ngang đều bằng 9...

Xem lời giải

Bài 76 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) (1200+60):12;...

Xem lời giải

Bài 77 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 14 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:a) x-36:18=12;...

Xem lời giải

Bài 78 trang 15 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 15 sách bài tập toán 6. Tìm thương:...

Xem lời giải

Bài 79 trang 15 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 15 sách bài tập toán 6. Viết một số A bất kì có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được số B có sáu chữ số. Kết quả được số A, hãy giải thích vì sao?

Xem lời giải

Bài 80 trang 15 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 15 sách bài tập toán 6. Bán kính Trái Đất là 6380km. a) Xác định bán kính mặt Trăng...

Xem lời giải

Bài 81 trang 15 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 15 sách bài tập toán 6. Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?

Xem lời giải

Xem thêm