CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 6. Hãy biểu diễn bằng phần tô màu : a) 1/4 của hình vuông ; b) 2/3 của hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 6. Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn phân số nào ? ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau : a) Ba phần năm ; b) Âm hai phần bảy ; ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số dưới dạng phân số : a) (-3) : 5 ; b) (-2) : (-7) ; ....

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6. Dùng cả 2 số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6. Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là : a) Mét : 23cm ; 47mm ; ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số nguyên x, biết rằng : ....

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho biểu thức B = 4/n - 3 với n là số nguyên . a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số ? ....

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 6 tập 2. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số : (A) - 3,15/6 ; ...

Xem lời giải

Bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 6, 7 sách bài tập toán 6 tập 2. Cho tập hợp M = {2; 3; 4}. Viết tập hợp P các số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x, y, biết : ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông ....

Xem lời giải

Bài 11 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương " -52/-71; ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 2.36 = 8.9.

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: (-2).(-14) = 4.7

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp số nguyên x, y biết : a) x/3 = 4/y ; ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x, y, z biết : ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau : 2; 4; 8; 16; 32.

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 7, 8 sách bài tập toán 6 tập 2. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 17 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất