Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Bình chọn:
4.4 trên 54 phiếu
Bài 188 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 188 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm BCNN của: a) 40 và 52; b) 42, 70 và 180; c) 9, 10 và 11

Xem lời giải

Bài 189 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 189 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198

Xem lời giải

Bài 190 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 190 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400.

Xem lời giải

Bài 191 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 191 trang 30 sách bài tập toán 6. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

Xem lời giải

Bài 192 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 192 trang 30 sách bài tập toán 6. Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày...

Xem lời giải

Bài 193 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 193 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

Xem lời giải

Bài 194 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 194 trang 30 sách bài tập toán 6. Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 195 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 195 trang 30 sách bài tập toán 6. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.

Xem lời giải

Bài 196 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 196 trang 30 sách bài tập toán 6. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.

Xem lời giải

Bài 197 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 197 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 18 răng cưa, bánh xe II có 12 răng cưa...

Xem lời giải

Bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống.

Xem lời giải

Bài 18.2 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18.2 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 4, 5, 6.

Xem lời giải

Bài 18.3 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18.3 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 6, 7, 9 được số dư theo thứ tự là 2, 3, 5.

Xem lời giải

Bài 18.4 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18.4 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Trên một đoạn đường có các cột mốc cách nhau 20m được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, ..., 16. a) Cột gần cột số 1 nhất mà không phải trồng lại là cột số mấy?

Xem lời giải

Bài 18.5 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18.5 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 336 và ƯCLN bằng 12.

Xem lời giải