Bài 2. Phân số bằng nhau

Bình chọn:
4.6 trên 113 phiếu
Bài 9 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x, y, biết : ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông ....

Xem lời giải

Bài 11 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương " -52/-71; ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 12 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 2.36 = 8.9.

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: (-2).(-14) = 4.7

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp số nguyên x, y biết : a) x/3 = 4/y ; ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x, y, z biết : ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 6. Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau : 2; 4; 8; 16; 32.

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 7, 8 sách bài tập toán 6 tập 2. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải