Bài tập ôn tập chương 3 - Phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 151 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 151 trang 40 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết rằng : ...

Xem lời giải

Bài 152 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 152 trang 40 sách bài tập toán 6. Tính : ...

Xem lời giải

Bài 153 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 153 trang 40 sách bài tập toán 6. Tìm x biết : ...

Xem lời giải

Bài 154 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 154 trang 40 sách bài tập toán 6. So sánh ...

Xem lời giải

Bài 155 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 155 trang 40 sách bài tập toán 6. Chứng minh : S = 1/5 + 1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/61 + 1/62 + 1/63 < 1/2

Xem lời giải

Bài 156 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 156 trang 40 sách bài tập toán 6. Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả; lần thứ hai bán 1/3 số cam còn lại và 1/3 quả ; ...

Xem lời giải

Bài III.1, III.2, III.3, III.4 phần bài tập bổ sung trang 41 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phần bài tập bổ sung trang 41 sách bài tập toán 6. Phân số a/b sau khi rút gọn được phân số -8/11. Biết b – a = 190. Tìm phân số a/b.

Xem lời giải

Bài III.5, III.6, III.7, III.8 phần bài tập bổ sung trang 41 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 phần bài tập bổ sung trang 41 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó với tổng các chữ số của nó là lớn nhất.

Xem lời giải