Bài 13. Bội và ước của một số nguyên

Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu
Bài 150 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 150 trang 91 sách bài tập toán 6. Tìm năm bội của 2 và -2.

Xem lời giải

Bài 151 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 151 trang 91 sách bài tập toán 6. Tìm tất cả các ước của -2, 4, 13, 15, 1.

Xem lời giải

Bài 152 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 152 trang 91 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp số A và B: a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a+b) với a ∈ A, b ∈ B?

Xem lời giải

Bài 153 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 153 trang 91 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: a) 12.x = -36. b) 2.|x|=16

Xem lời giải

Bài 154 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 154 trang 91 sách bài tập toán 6. Điền vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 155 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 155 trang 91 sách bài tập toán 6. Tìm hai cặp số nguyên a, b khác nhau sao cho a ⋮ b và b ⋮ a.

Xem lời giải

Bài 156 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 156 trang 91 sách bài tập toán 6. Điền chữ "Đ" (đúng) hoặc "S" (sai) vào các ô vuông.

Xem lời giải

Bài 157 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 157 trang 91 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: a) [(-23).5] : 5; b) [32.(-7)] : 32

Xem lời giải

Bài 158 trang 91 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 158 trang 91 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 92 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 92 sách bài tập toán lớp 6. Điền vào chỗ trống: a) Số ... là bội của mọi số nguyên khác 0; b) Số ... không phải là ước của bất kì số nguyên nào;

Xem lời giải

Bài 13.2 phần bài tập bổ sung trang 92 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.2 phần bài tập bổ sung trang 92 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên x thoả mãn: a) (x + 4) ⋮ (x + 1); b) (4x + 3) ⋮ (x - 2).

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 92 SBT toán lớp 6 tập 1

Giải bài 13.3 trang 92 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: 2|x+1| = 10.

Xem lời giải