Bài 5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Bài 41 trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 12 sách bài tập toán 6. Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 12 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu là 36 ...

Xem lời giải

Bài 43 trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 43 trang 12 sách bài tập toán 6. Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là 12 ...

Xem lời giải

Bài 44 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 13 sách bài tập toán 6. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau ...

Xem lời giải

Bài 45 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 45 trang 13 sách bài tập toán 6. So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 46 trang 13 sách bài tập toán 6. Quy đồng mẫu các phân số ...

Xem lời giải

Bài 47 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 47 trang 13 sách bài tập toán 6. Khi so sánh hai phân số 3/7 và 2/5, hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là 3/7 lớn hơn 2/5 nhưng mỗi người giải thích một khác ...

Xem lời giải

Bài 48* trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 48* trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm phân số có mẫu bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16, nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

Xem lời giải

Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 phần bài tập bổ sung trang 13,14 sách bài tập toán 6 tập 2 Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số.

Xem lời giải