Bài 12. Phép chia phân số

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu
Bài 96 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 96 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm số nghịch đảo của các số sau ...

Xem lời giải

Bài 97 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 97 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính giá trị a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng ...

Xem lời giải

Bài 98 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau ...

Xem lời giải

Bài 99 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết : a) 3/4 . x = 1 ; ...

Xem lời giải

Bài 100 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 100 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả ...

Xem lời giải

Bài 101* trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 101* trang 29 sách bài tập toán 6. Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì không nhỏ hơn 2.

Xem lời giải

Bài 102* trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 102* trang 29 sách bài tập toán 6. Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

Xem lời giải

Bài 103 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 103 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính các thương số sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần ...

Xem lời giải

Bài 104 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 104 trang 29 sách bài tập toán 6. a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? ...

Xem lời giải

Bài 105 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 105 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bể đang chứa lượng nước bằng 3/4 dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, ...

Xem lời giải

Bài 106 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 106 trang 30 sách bài tập toán 6. Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/h. Lúc về, xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 30 phút ...

Xem lời giải

Bài 107 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 107 trang 30 sách bài tập toán 6. Viết phân số dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Xem lời giải

Bài 108 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 108 trang 30 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức A.

Xem lời giải

Bài 109* trang 30 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 109* trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm số lớn nhất sao cho khi chia mỗi phân số này cho số đó ta được kết quả là số nguyên.

Xem lời giải

Bài 110* trang 30 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 110* trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm hai số, biết rằng 9/11 của số này bằng 6/7 của số kia và tổng của hai số đó bằng 258.

Xem lời giải

Bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 phần bài tập bổ sung trang 30, 31 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 phần bài tập bổ sung trang 30, 31 sách bài tập toán 6. Số nghịch đảo của -2/7 là ...

Xem lời giải