Bài 9. Quy tắc chuyển vế

Bình chọn:
4.6 trên 102 phiếu
Bài 95 trang 81 SBT toán 6 tập 1 Bài 95 trang 81 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 95 trang 81 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: 11 – ( 15 + 11) = x – ( 25 – 9)

Xem chi tiết
Bài 96 trang 81 SBT toán 6 tập 1 Bài 96 trang 81 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 81 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: a) 2 - x = 17 – ( -5) b) x - 12 = (-9) - 15

Xem chi tiết
Bài 97 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 97 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết: a) |a|= 7; b)|a+6| = 0.

Xem chi tiết
Bài 98 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 98 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 82 sách bài tập toán 6. a) Viết tổng của ba số nguyên: 14; ( -12 ) và x. b) Tìm x, biết tổng trên bằng 10.

Xem chi tiết
Bài 99 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 99 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 82 sách bài tập toán 6. Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết: a) a + x = 7 b) a – x = 25.

Xem chi tiết
Bài 100 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 100 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 82 sách bài tập toán 6. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết: a) b + x = a b) b – x = a

Xem chi tiết
Bài 101 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 101 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 82 sách bài tập toán 6. Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

Xem chi tiết
Bài 102 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 102 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 82 sách bài tập toán 6. Cho x, y ∈ Z. Hãy chứng tỏ rằng: a) Nếu x – y > 0 thì x > y b) Nếu x > y thì x – y > 0

Xem chi tiết
Bài 103 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 103 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 82 sách bài tập toán 6. Người ta chứng minh được rằng: Khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (a, b ∈ Z) bằng |a-b| hay |b-a|....

Xem chi tiết
Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết: a) |a+3|=7; b) |a-5| = (-5) + 8.

Xem chi tiết
Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: x - (17 - x) = x - 7.

Xem chi tiết
Bài 104 trang 82 SBT toán 6 tập 1 Bài 104 trang 82 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 104 trang 82 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: 9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )

Xem chi tiết
Bài 105 trang 83 SBT toán 6 tập 1 Bài 105 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 83 sách bài tập toán 6. Đội bóng A năm ngoái ghi được 21 bàn và để thủng lưới 32 bàn. Năm nay đội ghi được 35 bàn và để thủng lưới 31 bàn....

Xem chi tiết
Bài 106 trang 83 SBT toán 6 tập 1 Bài 106 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 83 sách bài tập toán 6. Vùng Xi-bê-ri (Liên Bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong năm nhiều nhất thế giới...

Xem chi tiết
Bài 107 trang 83 SBT toán 6 tập 1 Bài 107 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính các tổng sau một cách hợp lý: a) 2575 + 37 – 2576 – 29. b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Xem chi tiết
Bài 108 trang 83 SBT toán 6 tập 1 Bài 108 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 83 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) – 7624 + ( 1543 + 7624 ). b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )

Xem chi tiết
Bài 109 trang 83 SBT toán 6 tập 1 Bài 109 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 83 sách bài tập toán 6. Đố: Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 23. Hãy chuyển một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 110 trang 83 SBT toán 6 tập 1 Bài 110 trang 83 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 83 sách bài tập toán 6. Ba người A, B, C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:...

Xem chi tiết
Bài 111 trang 84 SBT toán 6 tập 1 Bài 111 trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 84 sách bài tập toán 6. Trò chơi toán học. Hỏi: Với cách đi như vậy, bạn thứ hai có luôn thắng hay không? Giải thích vì sao?

Xem chi tiết
Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1 Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên a và b thỏa mãn: a) |a| + |b| = 0; b) |a+5| + |b-2| = 0.

Xem chi tiết


Gửi bài