Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Tìm các số nguyên \(a\) và \(b\) thoả mãn:

a) \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\);

b) \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng hai số tự nhiên bằng \(0\) khi cả hai số đó đều bằng \(0:\) \(\left| x \right| + \left| y \right| = 0\) khi \(\left| x \right| = \left| y \right| = 0\) hay \(x = y = 0.\)

Lời giải chi tiết

a) Do \(\left| a \right| \ge 0\) và \(\left| b \right| \ge 0\) nên \(\left| a \right| + \left| b \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\) khi \(\left| a \right| = \left| b \right| = 0\) hay \(a = b = 0.\)

b) Do \(\left| {a + 5} \right| \ge 0\) và \(\left| {b - 2} \right| \ge 0\) nên \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0\) khi \(a + 5 = 0\) hay \(a = -5\)

và \(b - 2 = 0\) hay \(b = 2\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.