Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên a và b thỏa mãn: a) |a| + |b| = 0; b) |a+5| + |b-2| = 0.

Đề bài

Tìm các số nguyên \(a\) và \(b\) thoả mãn:

a) \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\);

b) \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng hai số tự nhiên bằng \(0\) khi cả hai số đó đều bằng \(0:\) \(\left| x \right| + \left| y \right| = 0\) khi \(\left| x \right| = \left| y \right| = 0\) hay \(x = y = 0.\)

Lời giải chi tiết

a) Do \(\left| a \right| \ge 0\) và \(\left| b \right| \ge 0\) nên \(\left| a \right| + \left| b \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\) khi \(\left| a \right| = \left| b \right| = 0\) hay \(a = b = 0.\)

b) Do \(\left| {a + 5} \right| \ge 0\) và \(\left| {b - 2} \right| \ge 0\) nên \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0\) khi \(a + 5 = 0\) hay \(a = -5\)

và \(b - 2 = 0\) hay \(b = 2\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Quy tắc chuyển vế

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài