Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 84 sách bài tập toán 6. Tìm các số nguyên a và b thỏa mãn: a) |a| + |b| = 0; b) |a+5| + |b-2| = 0.

Đề bài

Tìm các số nguyên \(a\) và \(b\) thoả mãn:

a) \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\);

b) \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng hai số tự nhiên bằng \(0\) khi cả hai số đó đều bằng \(0:\) \(\left| x \right| + \left| y \right| = 0\) khi \(\left| x \right| = \left| y \right| = 0\) hay \(x = y = 0.\)

Lời giải chi tiết

a) Do \(\left| a \right| \ge 0\) và \(\left| b \right| \ge 0\) nên \(\left| a \right| + \left| b \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| a \right| + \left| b \right| = 0\) khi \(\left| a \right| = \left| b \right| = 0\) hay \(a = b = 0.\)

b) Do \(\left| {a + 5} \right| \ge 0\) và \(\left| {b - 2} \right| \ge 0\) nên \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| \ge 0\)

Vì vậy \(\left| {a + 5} \right| + \left| {b - 2} \right| = 0\) khi \(a + 5 = 0\) hay \(a = -5\)

và \(b - 2 = 0\) hay \(b = 2\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí