Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bình chọn:
4 trên 32 phiếu
Bài 89 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 89 trang 27 sách bài tập toán 6. Điền các số thích hợp vào bảng sau ...

Xem lời giải

Bài 90 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 90 trang 27 sách bài tập toán 6. Tính nhanh giá trị các biểu thức sau ...

Xem lời giải

Bài 91 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 91 trang 27 sách bài tập toán 6. Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh ...

Xem lời giải

Bài 92 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 92 trang 27 sách bài tập toán 6. Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h ...

Xem lời giải

Bài 93 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 93 trang 27 sách bài tập toán 6. Khi giặt, vải bị co đi 1/16 theo chiều dài và 1/18 theo chiều rộng. Hỏi phải mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có 17m2 ?

Xem lời giải

Bài 94 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 94 trang 27 sách bài tập toán 6. Tính giá trị các biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 95* trang 28 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 95* trang 27 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Xem lời giải

Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1.1, 11.2, 11.3, 11.4 phần bài tập bổ sung trang 28 sách bài tập toán 6. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức minh họa tính chất kết hợp của phép nhân phân số là ...

Xem lời giải

Bài 11.5, 11.6, 11.7 phần bài tập bổ sung trang 28 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 11.5, 11.6, 11.7 phần bài tập bổ sung trang 28 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem lời giải