Bài 1. Làm quen với số nguyên âm

Bình chọn:
4.6 trên 109 phiếu
Bài 1 trang 66 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 66 sách bài tập toán 6. Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình dưới. Trong các nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn?...

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 66 sách bài tập toán 6. Đọc độ cao của các địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật) là 3776 mét. b) Độ cao của biển chết là - 392 mét.

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 66 sách bài tập toán 6. Ghi các số -1, -2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình 12.

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 66 sách bài tập toán 6. Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 vào trục ở hình 13.

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 66 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0.

Xem lời giải

Bài 6 trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 67 sách bài tập toán 6. Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị, về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7 trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 67 sách bài tập toán 6. Trên hình 15 hãy ghi các điểm K, L, M, N thỏa mãn: K cách O sáu đơn vị về phía bên trái; L cách O tám đơn vị về phía bên phải; M cách O hai đơn vị về phía bên phải; N cách O ba đơn vị về phía bên trái.

Xem lời giải

Bài 8 trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 67 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị. b) Những điểm nằm giữa các điểm –3 và 4.

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: a) Những điểm nào cách điểm -1 hai đơn vị...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 6. Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm. Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:...

Xem lời giải