Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 6. Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm. Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:...

Đề bài

Trên trục số điểm \(3\) cách điểm \(0\) là \(3\) đơn vị theo chiều dương, điểm \(-3\) cách điểm \(0\) là \(3\) đơn vị theo chiều âm.

Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Điểm \(-2\) cách điểm \(2\) là ... đơn vị theo chiều ....

b) Điểm \(1\) cách điểm \(-3\) là ... đơn vị theo chiều ....

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số đoạn thẳng tính từ điểm này đến điểm kia để xác định đơn vị, sau đó xác định chiều âm và chiều dương.

Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương

Chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm.

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(-2\) cách điểm \(2\) là \(4\) đơn vị theo chiều âm.

b) Điểm \(1\) cách điểm \(-3\) là \(4\) đơn vị theo chiều dương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 67 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 67 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: a) Những điểm nào cách điểm -1 hai đơn vị...

 • Bài 8 trang 67 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 8 trang 67 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị. b) Những điểm nằm giữa các điểm –3 và 4.

 • Bài 7 trang 67 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 7 trang 67 sách bài tập toán 6. Trên hình 15 hãy ghi các điểm K, L, M, N thỏa mãn: K cách O sáu đơn vị về phía bên trái; L cách O tám đơn vị về phía bên phải; M cách O hai đơn vị về phía bên phải; N cách O ba đơn vị về phía bên trái.

 • Bài 6 trang 67 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6 trang 67 sách bài tập toán 6. Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị, về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?

 • Bài 5 trang 66 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 5 trang 66 sách bài tập toán 6. Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí