Bài 6. Tia phân giác của góc

Bình chọn:
4.9 trên 97 phiếu
Bài 30 trang 90 SBT toán 6 tập 2 Bài 30 trang 90 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 90 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc xOy = 44 độ. b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy ...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 31 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc bẹt xOy ; b) Vẽ tia Ot sao cho góc xOt = 30 độ ; ...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 32 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13 ...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 33 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 91 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy = 80 độ, góc xOz = 30 độ. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.

Xem chi tiết
Bài 34 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 34 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 91 sách bài tập toán 6. Trong trò chơi bi-a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau: Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (Hình bên trái) ...

Xem chi tiết
Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 phần bài tập bổ sung trang  SBT toán 6 tập 2 Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 phần bài tập bổ sung trang SBT toán 6 tập 2

Giải bài .1 phần bài tập bổ sung trang sách bài tập toán 6 tập 2. Vẽ góc xOy = 50 độ. Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz ...

Xem chi tiết


Gửi bài