Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bình chọn:
3.8 trên 41 phiếu
Bài 128 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 128 trang 35 sách bài tập toán 6. Tìm một số biết : a) 2/5 % của nó bằng 1,5 ; ....

Xem lời giải

Bài 129 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 129 trang 35 sách bài tập toán 6. 2/3 quả dưa hấu nặng 4 và 1/2kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam?

Xem lời giải

Bài 130 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 130 trang 35 sách bài tập toán 6. 2/3 số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi ?

Xem lời giải

Bài 131 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 131 trang 36 sách bài tập toán 6. Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang ...

Xem lời giải

Bài 132 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 132 trang 36 sách bài tập toán 6. Một tấm vải bớt đi 8m thì còn lại 7/11 tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Xem lời giải

Bài 133 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 133 trang 36 sách bài tập toán 6. Một người mang một rổ trứng đi bán. Sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán.

Xem lời giải

Bài 134 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 134 trang 36 sách bài tập toán 6. Số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì ...

Xem lời giải

Bài 135 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 135 trang 36 sách bài tập toán 6. Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh của ba lớp còn lại ...

Xem lời giải

Bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 phần bài tập bổ sung trang 36, 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 phần bài tập bổ sung trang 36, 37 sách bài tập toán 6. Hãy chọn đáp án đúng ...

Xem lời giải