Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 128 trang 35 SBT toán 6 tập 2 Bài 128 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 128 trang 35 sách bài tập toán 6. Tìm một số biết : a) 2/5 % của nó bằng 1,5 ; ....

Xem chi tiết
Bài 129 trang 35 SBT toán 6 tập 2 Bài 129 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 129 trang 35 sách bài tập toán 6. 2/3 quả dưa hấu nặng 4 và 1/2kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam?

Xem chi tiết
Bài 130 trang 35 SBT toán 6 tập 2 Bài 130 trang 35 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 130 trang 35 sách bài tập toán 6. 2/3 số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi ?

Xem chi tiết
Bài 131 trang 36 SBT toán 6 tập 2 Bài 131 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 131 trang 36 sách bài tập toán 6. Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang ...

Xem chi tiết
Bài 132 trang 36 SBT toán 6 tập 2 Bài 132 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 132 trang 36 sách bài tập toán 6. Một tấm vải bớt đi 8m thì còn lại 7/11 tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Xem chi tiết
Bài 133 trang 36 SBT toán 6 tập 2 Bài 133 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 133 trang 36 sách bài tập toán 6. Một người mang một rổ trứng đi bán. Sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán.

Xem chi tiết
Bài 134 trang 36 SBT toán 6 tập 2 Bài 134 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 134 trang 36 sách bài tập toán 6. Số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì ...

Xem chi tiết
Bài 135 trang 36 SBT toán 6 tập 2 Bài 135 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 135 trang 36 sách bài tập toán 6. Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh của ba lớp còn lại ...

Xem chi tiết
Bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4  phần bài tập bổ sung trang 36, 37 SBT toán 6 tập 2 Bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 phần bài tập bổ sung trang 36, 37 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 phần bài tập bổ sung trang 36, 37 sách bài tập toán 6. Hãy chọn đáp án đúng ...

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng