Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu

Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu
Bài 42 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính a) 17+ (-3) b) (-96) + 64 c) 75 + (-325)

Xem lời giải

Bài 43 trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 72 sách bài tập toán 6. Tính a) 0 + (- 36) b) |-29| + (-11) c) 207 + (-317)

Xem lời giải

Bài 44 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 73 sách bài tập toán 6. Tính và so sánh kết quả của: a) 37 + (-27) và (-27) + 37 b) 16 + (-16) và (-105) + 105.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 45 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 73 sách bài tập toán 6. So sánh: a) 123 + (-3) và 123 b) (- 97) + 7 và (- 97) c) (- 55) + (- 15) và (- 55)

Xem lời giải

Bài 46 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 73 sách bài tập toán 6. Dự đoán giá trị của số nguyên x và kiểm tra lại xem có đúng không: a) x + (- 3) = -11 b) -5 + x = 15

Xem lời giải

Bài 47 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 73 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên: a) Lớn hơn 0 năm đơn vị b) Nhỏ hơn 3 bảy đơn vị.

Xem lời giải

Bài 48 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 73 sách bài tập toán 6. Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau: a) -4; -1; 2; … (Số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị)...

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 73 sách bài tập toán 6. Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm nào?

Xem lời giải

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 73 sách bài tập toán 6. Viết ba số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) -27; -24; -21; ... b) -16; -10; -4; ...

Xem lời giải

Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 73 sách bài tập toán 6. Chọn kết quả của phép tính (-16) + |-14| là:...

Xem lời giải

Bài 49 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 73 sách bài tập toán 6. Tính: a) (-50)+(-10) b) (-16) + (- 14) c) (- 367 ) + (- 33)

Xem lời giải

Bài 50 trang 73 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 73 sách bài tập toán 6. Tính: a) 43 + ( -3) b) 25 + (- 5) c) (- 14) +16

Xem lời giải

Bài 51 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 74 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:...

Xem lời giải

Bài 52 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 74 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức: a) a + (-25), biết a = -15 b) (- 87) + b, biết b = 13.

Xem lời giải

Bài 53 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 74 sách bài tập toán 6. Số tiền của bạn Dũng tăng x nghìn đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu nếu biết số tiền của Dũng. a) Tăng 10 nghìn đồng

Xem lời giải

Bài 54 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 74 sách bài tập toán 6. Viết số liền trước và liền sau của số nguyên a dưới dạng tổng.

Xem lời giải

Bài 55 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 74 sách bài tập toán 6. Thay * bằng chữ số thích hợp: a) (- *6) + ( -24) = -100 b) 39 + ( -1 *) = 24 c) 296 + ( -5*2) = -206

Xem lời giải

Bài 56 trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 74 sách bài tập toán 6. Viết mỗi số dưới đây dưới dạng tổng của hai số nguyên bằng nhau: 10; -8; -16; 100.

Xem lời giải

Bài 5.4 phần bài tập bổ sung trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.4 phần bài tập bổ sung trang 74 sách bài tập toán 6. Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên: a) Cùng dấu;...

Xem lời giải

Bài 5.5 phần bài tập bổ sung trang 74 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.5 phần bài tập bổ sung trang 74 sách bài tập toán 6. Cho các số: -16, -5, -2, 0, 5. Tìm hai trong các số trên có tổng bằng 0, -5, -11.

Xem lời giải