Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 73 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 73 sách bài tập toán 6. Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm nào?

Đề bài

Nhà toán học Py-ta-go sinh năm \(570\) trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go \(2011\) năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Nhà toán học Py-ta-go sinh năm \(-570\), nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau \(2011\) năm.

Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm \(-570 + 2011=2011-570 = 1441\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí