Bài 5.4 phần bài tập bổ sung trang 74 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 5.4 phần bài tập bổ sung trang 74 sách bài tập toán 6. Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên: a) Cùng dấu;...

Đề bài

Viết số \((-17)\) thành tổng của hai số nguyên:

a) Cùng dấu;

b) Cùng dấu và giá trị tuyệt  đối của mỗi số đều lớn hơn \(5\);

c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều nhỏ hơn \(20\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu \("-"\) trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) \(-17 = (-1) + (-16)\) \( = (-16) + (-1) \) \( = (-2) + (-15) \) \( = (-15) + (-2) \) \(= ... \) \(= (-8) + (-9)\) \( = (-9) + (-8) ;\) 

b) \(-17 = (-6) + (-11)\) \( = (-11) + (-6)\) \( = (-7) + (-10)\) \( = (-10) + (-7)\) \(= (-8) + (-9)\) \( = (-9) + (-8) ;\)

c) \(-17 = (-19) + 2\) \( = 2 + (-19)\) \( = (-18) + 1\) \( = 1 + (-18).\) 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí