Bài 55 trang 74 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 55 trang 74 sách bài tập toán 6. Thay * bằng chữ số thích hợp: a) (- *6) + ( -24) = -100 b) 39 + ( -1 *) = 24 c) 296 + ( -5*2) = -206

Đề bài

Thay \(*\) bằng chữ số thích hợp ;

a) \((- *6) + ( -24) = -100\)

b) \(39 + ( -1 *) = 24\) 

c) \(296 + ( -5*2) = -206\)      

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.  

Lời giải chi tiết

a) Đặt  \(x = (- *6)\)

\(x + (-24) = -100\) 

Suy ra \(x=-76\) vì  \(-76 + (- 24) = -(76+24)=-100\)   

Vậy \(*\) là chữ số \(7\)

b) Đặt \(y = ( -1 *)\)

\(39 + y = 24\)

Suy ra \(y=-15\) vì \(39 +(- 15) =39-15= 24\)

Vậy \(*\) là chữ số \(5\)

c) Đặt \(z = ( -5*2)\)

\(296 + z = -206\)

Suy ra \(z=-502\) vì  \(296 + (- 502) =-(502-296)\)\(= - 206\) 

Vậy \(*\) là chữ số \(0.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí