Bài 7. Độ dài đoạn thẳng

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Bài 38 trang 131 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 131 sách bài tập toán 6. Xem hình 10. a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA theo thứ tự giảm dần...

Xem lời giải

Bài 39 trang 131 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 131 sách bài tập toán 6. Xem hình dưới. hãy só sánh hai đoạn thẳng RS và MN bằng mắt rồi kiểm tra bằng compa.

Xem lời giải

Bài 40 trang 131 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 131 sách bài tập toán 6. Tính khoảng cách (theo đường chim bay) giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo bản đồ việt Nam.

Xem lời giải

Bài 41 trang 132 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 132 sách bài tập toán 6. So sánh các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 12 rồi đánh cùng dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 42 trang 132 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 132 sách bài tập toán 6. Viết tên hai đoạn thẳng bằng nhau trong hình 13 và độ dài của chúng.

Xem lời giải

Bài 43 trang 132 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 132 sách bài tập toán 6. Đo kích thước quyển sách “ Toán 6, tập 1’’ và ghi kết quả.

Xem lời giải

Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 132 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 132 sách bài tập toán 6. Chọn từ hoặc cụm từ: (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm;...

Xem lời giải

Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 132 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 132 sách bài tập toán 6. Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu: lớn hơn; nhỏ hơn; bằng nhau; có cùng độ dài; <; =; >, điền vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 133 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 133 sách bài tập toán 6. Quan sát hình bs 5. Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau.

Xem lời giải