Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 132 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Biết \(AB = 5 (cm)\) và \(CD = 3 (cm), EF = 4 (cm)\) và \(GH = 3 (cm).\)

Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu: lớn hơn; nhỏ hơn; bằng nhau; có cùng độ dài; \(<; =; >,\) điền vào chỗ trống (...) dưới đây để diễn tả đúng về việc so sánh độ dài đoạn thẳng.

a) \(AB ... CD\) hay \(CD ... AB\) hoặc \(AB ... CD\) hoặc \(CD ... AB.\)

b) \(CD\) và \(GH ...\) hoặc \(CD\) và \(GH ... \) hoặc \(CD ... GH.\)

c) \(AB ... EF\) hay \(EF ... AB\) hoặc \(AB ... EF\) hoặc \(EF ... AB.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh độ dài hai đoạn thẳng:

- Nếu độ dài của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) bằng nhau thì \(AB=CD\)

- Nếu độ dài đoạn thẳng \(AB\) lớn hơn độ dài đoạn thẳng \(CD\) thì \(AB>CD\) hay \(CD<AB.\)

Lời giải chi tiết

a) \(AB\) lớn hơn \(CD\) hay \(CD\) nhỏ hơn \(AB\) hoặc \(AB > CD\) hoặc \(CD < AB.\)

b) \(CD\) và \(GH\) bằng nhau hoặc \(CD\) và \(GH\) có cùng độ dài hoặc \(CD = GH.\)

c) \(AB\) lớn hơn \(EF\) hay \(EF\) nhỏ hơn \(AB\) hoặc \(AB > EF\) hoặc \(EF < AB.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.