Bài 3. Ghi số tự nhiên

Bình chọn:
4 trên 51 phiếu
Bài 16 trang 8 SBT toán 6 tập 1 Bài 16 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 8 sách bài tập toán 6. a) Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3. b) Điền vào bảng:...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 8 SBT toán 6 tập 1 Bài 17 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp các chữ số của số 2003.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 8 SBT toán 6 tập 1 Bài 18 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 8 sách bài tập toán 6. a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số. b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 8 SBT toán 6 tập 1 Bài 19 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập toán 6. Dùng ba chữ số 0, 3, 4 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số khác nhau.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 8 SBT toán 6 tập 1 Bài 20 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 6. a) Đọc các số La Mã sau : XXVI, XXIX. b) Viết các số sau bằng số La Mã: 15, 28. c) Cho chín que diêm được xếp như trên hình 3. Đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 8 SBT toán 6 tập 1 Bài 21 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán lớp 6. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó:a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 22 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 9 sách bài tập toán 6. a) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số. b) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau.

Xem chi tiết
Bài 23 trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 23 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 9 sách bài tập toán 6. Một số tự nhiên khác 0 thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm:a) Chữ số 0 vào cuối số đó? b) Chữ số 2 vào cuối số đó?

Xem chi tiết
Bài 24 trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 24 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 9 sách bài toán 6. Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào số trước đó?

Xem chi tiết
Bài 25 trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 25 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập toán 6. Cho số 8531. a) Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 26 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 6. a. Dùng ba chữ số 3, 6, 8 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số , mỗi chữ số viết một lần...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 27 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 6. Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:a) Có hai chữ số...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 28 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 9 sách bài tập toán 6. a. Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã nào (Mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)...

Xem chi tiết
Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 6. Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được...

Xem chi tiết
Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1 Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 6. Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và: a) Lớn nhất ; b) Nhỏ nhất

Xem chi tiết


Gửi bài