Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Dùng cả bốn chữ số \(0, 3, 7, 6\) viết số tự nhiên có \(4\) chữ số khác nhau và:

\(a)\) Lớn nhất      \(b)\) Nhỏ nhất 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số tự nhiên có bốn chữ số là \(\overline{abcd},\) từ đó lập luận để có số lớn nhất và nhỏ nhất thỏa mãn đề bài.

*Chú ý: Chữ số \(0\) không thể đứng ở hàng cao nhất của số có \(n\) chữ số phải viết.

Lời giải chi tiết

Gọi số tự nhiên có bốn chữ số là \(\overline{abcd},\) với \(a,b,c,d \in \mathbb N; 0 \le a,b,c,d \le 9;a\ne 0.\)

\(a)\) Vì \(\overline{abcd},\) là số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nên 

+) \(a\) là chữ số lớn nhất trong các chữ số \(\{0, 3, 7, 6\}\) nên \(a=7\)

+) \(b\) là chữ số khác \(a\) và lớn nhất trong các chữ số \(\{0, 3, 6\}\) nên \(b=6\)

+) \(c\) là chữ số khác \(a,b\) và lớn nhất trong các chữ số \(\{0, 3\}\) nên \(c=3\)

+) \(d=0\) 

Vậy số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau lớn nhất là: \(7630.\)             

\(b)\) Vì \(\overline{abcd},\) là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau nên 

+) \(a\) là chữ số nhỏ nhất khác \(0\) trong các chữ số \(\{0, 3, 7, 6\}\) nên \(a=3\)

+) \(b\) là chữ số khác \(a\) và nhỏ nhất trong các chữ số \(\{0, 7, 6\}\) nên \(b=0\)

+) \(c\) là chữ số khác \(a,b\) và nhỏ nhất trong các chữ số \(\{7,6\}\) nên \(c=6\)

+) \(d=7\)

Vậy số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau nhỏ nhất là: \(3067.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu
 • Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 6. Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được...

 • Bài 28 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 28 trang 9 sách bài tập toán 6. a. Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã nào (Mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)...

 • Bài 27 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 6. Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:a) Có hai chữ số...

 • Bài 26 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 6. a. Dùng ba chữ số 3, 6, 8 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số , mỗi chữ số viết một lần...

 • Bài 25 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 25 trang 9 sách bài tập toán 6. Cho số 8531. a) Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được...

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.