Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 6. Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được...

Đề bài

Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là \(4\), ta viết được

\((A)\) \(3\) số           \((B)\) \(4\) số           

\((C)\) \(5\) số           \((D)\) \(6\) số

Hãy chọn phương án đúng. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng cách tách số tự nhiên thàng từng lớp để tìm.

Số tự nhiên có hai chữ số có dạng: \(\overline {ab}\)

Trong đó: \(a \) \((a\ne 0)\) là chữ số hàng chục 

                \(b\) là chữ số hàng đơn vị 

Lời giải chi tiết

Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là \(4\) thì những số đó phải lớn hơn hoặc bằng \(40\). 

Mà ta lại có: \(4=4-0=5-1=6-2\)\(=7-3=8-4=9-5\)

Vậy tập hợp các số đó là: \({\rm{A}} = \left\{ {40, 51, 62, 73, 84, 95} \right\}\)

Chọn \((D).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu
 • Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 6. Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và: a) Lớn nhất ; b) Nhỏ nhất

 • Bài 28 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 28 trang 9 sách bài tập toán 6. a. Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã nào (Mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)...

 • Bài 27 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 6. Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:a) Có hai chữ số...

 • Bài 26 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 6. a. Dùng ba chữ số 3, 6, 8 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số , mỗi chữ số viết một lần...

 • Bài 25 trang 9 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 25 trang 9 sách bài tập toán 6. Cho số 8531. a) Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được...

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí